Zarządzenie Nr IN.00501.193.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Sena

Zarządzenie Nr IN.00501.193.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.