Zarządzenie Nr IN.00501.185.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr IN.00501.185.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych