Zarządzenie Nr IK 00501.202.2015 r. dnia 19.11.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.202.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19.11.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej