Zarządzenie Nr BG 00501.271.2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.271.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.