Zarządzenie Nr BG. 00501.272.2016 r. z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.272.2016 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.