Zarządzenie Nr BG 00501.142.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.142.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej