Zarządzenie Nr GG.00501.61.2014.PS z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiących drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.61.2014.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiących drogę