Zarządzenie Nr IK.00501.82.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.82.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.