Zarządzenie Nr IK.00501.150.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.150.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.