Zarządzenie Nr IN.00501.105.2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Zarządzenie Nr IN.00501.105.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych