Członkowie Kapituły

Barbara Miczko-Malcher - Dziekan Kapituły
Stanisław Dębiec
Jan Jurgiewicz
Andrzej Kasprzyk
Zygmunt Niemczewski