Uchwała Nr XXXIII/257/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok

Uchwała Nr XXXIII/257/16.PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok.PDF
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok.PDF
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.PDF