Uchwała Nr XXXIII/258/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok

Uchwała Nr XXXIII/258/16.PDF