Uchwała Nr XXXIII/259/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina”

Uchwała Nr XXXIII/259/16.PDF
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina" wraz z załącznikami nr 2, nr 3 i nr 4.DOCX
Załącznik nr 1 do
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina".PDF
Załącznik nr 5 do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina".PDF
Załącznik nr 6 do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina". DOCX