Uchwała Nr XXXIII/260/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XXXIII/260/16.PDF