Uchwała Nr XXXIII/262/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/262/16.PDF