Uchwała Nr XXXIII/263/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/263/16.PDF