Uchwała Nr XXXIII/264/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/264/16.PDF