Uchwała Nr XXXIII/270/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.7.2016 i BR.1510.22.2016)

Uchwała Nr XXXIII/270/16.PDF