Uchwała Nr XXXIII/271/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 11 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.8.2016 i BR.1510.25.2016)

Uchwała Nr XXXIII/271/16.PDF