Uchwała Nr XXXIII/283/16 dotycząca przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z 2 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/283/16.PDF