Uchwała Nr XXXIII/284/16 dotycząca przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/284/16.PDF