Zarządzenie Nr BG 00501.296.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.296.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 czerwca 2016 r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 t.j.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn.zm) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Architekt Zieleni Miejskiej w składzie:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Michalina Szeliga  - Członek Komisji;
3.    Dominika Grząślewicz - Gabler  - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 01 lipca 2016r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.