Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalin w dniu 2.06.2016 r.

Protokół.pdf