Uchwała Nr XXXV/290/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwała Nr XXXV/290/16.pdf