Uchwała Nr XXXV/302/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/302/16.pdf