Uchwała Nr XXXV/303/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/303/16.pdf