Uchwała Nr XXXV/312/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 16 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.9.2016 i BR.1510.27.2016)

Uchwała Nr XXXV/312/16.pdf