Uchwała Nr XXXV/313/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 23 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.10.2016 i BR.1510.28.2016)

Uchwała Nr XXXV/313/16.pdf