Zarządzenie NR IK.00501.313.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie NR IK.00501.313.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej