Zarządzenie nr BR.00501.326.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 2 "Czarnokurz" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.326.2016.PDF