Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 24.09.2016 r.

Protokół.pdf