Uchwała Nr XXXVII/328/16 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie"

Uchwała Nr XXXVII/328/16.pdf