Uchwała Nr XXXVII/332/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice

Uchwała Nr XXXVII/332/16.pdf