Uchwała Nr XXXVII/334/16 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016-2026"

Uchwała Nr XXXVII/334/16.pdf
Załącznik do
Uchwały Nr XXXVII/334/16.doc