Uchwała Nr XXXVII/355/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 16 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.17.2016)

Uchwała Nr XXXVII/355/16.pdf