Uchwała Nr XXXVII/358/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1511.20.2016)

Uchwała Nr XXXVII/358/16.pdf