Uchwała Nr XXXVII/361/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 11 sierpnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.23.2016)

Uchwała Nr XXXVII/361/16.pdf