Zarządzenie Nr GG.00501.340.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczystego wraz z przeniesieniem


Zarządzenie Nr GG.00501.340.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczystego wraz z przeniesieniem własności budynku