Zarządzenie Nr GG.00501.341.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.00501.341.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę