Zarządzenie Nr GG.00501.343.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Lema


Zarządzenie Nr GG.00501.343.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Lema