Zarządzenie Nr GG.00501.345.2016.AS z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Głuszynie Leśnej obręb Babki


Zarządzenie Nr GG.00501.345.2016.AS z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Głuszynie Leśnej obręb Babki