Zarządzenie nr BR.00501.350.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Zarządzenie nr BR.00501.350.2016.pdf