Uchwała Nr XL/395/16 dotycząca procedur związanych z dotacjami dla przedszkoli

Uchwała Nr XL/395/16.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 r.pdf