Uchwała Nr XL/413/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 9 listopada 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.27.2016 i BR.1510.54.2016)

Uchwała Nr XL/413/16.pdf