Uchwała Nr XLII/442/16 dotycząca upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina

Uchwała Nr XLII/442/16.pdf