Uchwała Nr XLII/443/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/366/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami k

Uchwała Nr XLII/443/16.pdf