Podatki i opłaty lokalne na rok 2017

Uchwała Nr XXXIX/390/16 z 10 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.pdf

Uchwała Nr XXXIX/391/16 z 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwała Nr XXXIX/392/16 z 10 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017.pdf

Uchwała Nr XXXIX/393/16 z 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf