Zarządzenie Nr GG.00501.324.2016.AS z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.00501.324.2016.AS z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę