Zarządzenie Nr BZPE.372.00501.2016.KL z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20

Zarządzenie Nr BZPE.372.00501.2016.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.